Μονάδα απορρόφησης BORA Classic 2.0

Τεχνικές πληροφορίες μονάδας απορρόφησης BORA Classic 2.0 (PKA2)

Τάση τροφοδοσίας
220 – 240 V
Συχνότητα
50/60 Hz
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
550 W
Καλώδιο τροφοδοσίας
1 m (F, G, J, I)
Διαστάσεις (ΠxΜxΥ)
439 x 515 x 190 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής αέρα
BORA Ecotube
Επιφάνεια εστίας
Glass SSG / stainless steel 1.4301
Επίπεδα ισχύος
1 – 5, P

Πιστοποιήσεις απόδοσης και προδιαγραφές μονάδας απορρόφησης BORA Classic 2.0 (CKA2)

Κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας

Τιμή

EN standard

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEChood)
30,7 kWh/a
61591
Κλάση ενεργειακής απόδοσης
A+
61591

Λειτουργική απόδοση

Τιμή

EN standard

Δυναμική απόδοση ρευστού (FDEhood)
33,7 %
61591
Κλάση δυναμικής απόδοσης ρευστού
A
61591
Ροή αέρα στο επίπεδο 1 (ελάχιστο)
225,2 m³/h
61591
Ροή αέρα στο επίπεδο 5 (μέγιστο)
520,9 m³/h
61591
Ροή αέρα στο επίπεδο power (QMax)
578,6 m³/h
61591

Φωτισμός

Τιμή

EN standard

Απόδοση φωτισμού (LEhood)
* lx/Watt
*
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού
*
*

Φιλτράρισμα λιπών

Τιμή

EN standard

Ποσοστό κατακράτησης λιπών (GFEhood )
96,5 %
61591
Κλάση κατακράτησης λιπών στη μέγιστη ισχύ
A
61591

Επίπεδο θορύβου

Τιμή

EN standard

Επίπεδο 1 (ελάχιστο)
41,6 dB(A)
60704-2-13
Επίπεδο 5 (μέγιστο)
62,1 dB(A)
60704-2-13
Επίπεδο power
63,8 dB(A)
60704-2-13

Πραγματικό επίπεδο θορύβου **

Τιμή

EN standard

Επίπεδο 1 (ελάχιστο)
28,9 dB(A)
**
Επίπεδο 5 (μέγιστο)
49,4 dB(A)
**
Επίπεδο power
51,1 dB(A)
**

Προδιαγραφές βάσει 66/2014

Τιμή

EN standard

Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή κατάσταση (PO)
< 1 W
61591
Παράγοντας χρονικής αύξησης
0,8
61591
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEIhood)
42
61591
Ροή αέρα στο σημείο μέγιστης απόδοσης (QBEP)
265,6 m³/h
61591
Πίεση στο σημείο μέγιστης απόδοσης (PBEP)
480 Pa
Είσοδος ηλεκτρικής τροφοδοσίας (WBEP)
105 W
61591

Οι πληροφορίες σχετικά με την κλάση ενεργειακής απόδοσης υπολογίστηκαν βάσει της Διάταξης (EU) Νο. 65/2014 ή 66/2014.

* Αυτή η μέτρηση δεν πραγματοποιείται σε αυτό το προιόν.
** Το πραγματικό επίπεδο θορύβου υπολογίζεται σε απόσταση 1 m (καταγραφή βασιζόμενη στην απόσταση από τη ν εστία του θορύβου) βάσει μέτρησης που καθορίζεται στο EN 60704 – 2 – 13.