Σύστημα εστιών με απορρόφηση BORA Basic με επαγωγικές εστίες πλήρους επιφάνειας & εξαγωγή αέρα (BFIA)

Σύστημα εστιών με απορρόφηση BORA Basic με επαγωγικές εστίες πλήρους επιφάνειας & εξαγωγή αέρα (BFIA)

Τεχνικές πληροφορίες BORA Basic με επαγωγικές εστίες πλήρους επιφάνειας & εξαγωγή αέρα (BFIA)

Τάση τροφοδοσίας
380 – 415 V 2N/3N
Τάση τροφοδοσίας
220 – 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
7,6 kW
Ασφάλεια προστασίας / παροχή ισχύος
3 x 16 A
Ασφάλεια προστασίας / παροχή ισχύος
2 x 16 A
Ασφάλεια προστασίας / παροχή ισχύος
1 x 32 A
Διαστάσεις (ΠxΜxΥ)
830 x 515 x 198 mm
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής αέρα
BORA Ecotube
Επιφάνεια εστίας
SCHOTT CERAN®
Επίπεδα ισχύος
1 – 9, P
Μέγεθος πίσω ζωνών
205 x 230 mm
Μέγεθος εμπρόσθιων ζωνών
205 x 230 mm
Ισχύς εμπρόσθιων ζωνών
2100 W
Λειτουργία ισχύος εμπρόσθιων ζωνών
3700 W
Ισχύς πίσω ζωνών
2100 W
Λειτουργία ισχύος εμπρόσθιων ζωνών
3700 W

Πιστοποιήσεις απόδοσης και προδιαγραφές BORA Basic με επαγωγικές εστίες πλήρους επιφάνειας σε λειτουργία εξαγωγής αέρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας

Τιμή

EN standard

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEChood)
54,8 kWh/a
61591
Κλάση ενεργειακής απόδοσης
B
61591

Λειτουργική απόδοση

Τιμή

EN standard

Δυναμική απόδοση ρευστού (FDEhood)
23,1
61591
Κλάση δυναμικής απόδοσης ρευστού
B
61591
Ροή αέρα στο επίπεδο 1 (ελάχιστο)
194,8 m³/h
61591
Ροή αέρα στο επίπεδο 9
607,3 m³/h
61591
Ροή αέρα στο επίπεδο power (QMax)
697,3 m³/h
61591

Φωτισμός

Τιμή

EN standard

Απόδοση φωτισμού (LEhood)
* lx/Watt
*
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού
*
*

Φιλτράρισμα λιπών

Τιμή

EN standard

Ποσοστό κατακράτησης λιπών (GFEhood )
93 %
61591
Κλάση κατακράτησης λιπών στη μέγιστη ισχύ
B
61591

Επίπεδο θορύβου

Τιμή

EN standard

Επίπεδο 1 (ελάχιστο)
39,8 dB(A)
60704-2-13
Επίπεδο 9
66,3 dB(A)
60704-2-13
Επίπεδο power
69,6 dB(A)
60704-2-13

Πραγματικό επίπεδο θορύβου **

Τιμή

EN standard

Επίπεδο 1 (ελάχιστο)
27,3 dB(A)
**
Επίπεδο 9
53,8 dB(A)
**
Επίπεδο power
57,1 dB(A)
**

Προδιαγραφές βάσει 66/2014

Τιμή

EN standard

Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή κατάσταση (PO)
< 0,5 W
61591
Παράγοντας χρονικής αύξησης
1,2
61591
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEIhood)
65,2
61591
Ροή αέρα στο σημείο μέγιστης απόδοσης (QBEP)
382 m³/h
61591
Πίεση στο σημείο μέγιστης απόδοσης (PBEP)
272 Pa
61591
Είσοδος ηλεκτρικής τροφοδοσίας (WBEP)
125 W
61591

Οι πληροφορίες σχετικά με την κλάση ενεργειακής απόδοσης υπολογίστηκαν βάσει της Διάταξης (EU) Νο. 65/2014 ή 66/2014.

* Αυτή η μέτρηση δεν πραγματοποιείται σε αυτό το προιόν.
** Το πραγματικό επίπεδο θορύβου υπολογίζεται σε απόσταση 1 m (καταγραφή βασιζόμενη στην απόσταση από τη ν εστία του θορύβου) βάσει μέτρησης που καθορίζεται στο EN 60704 – 2 – 13.