Σκουπιδοφάγος InSinkErator 56 με πνευματικό διακόπτη

Σκουπιδοφάγος InSinkErator 56 με πνευματικό διακόπτη
513445